Ch Be My Baby RealbeautyData urodzenia : 02.08.2016


 

MVD - serce czyste -clear (doppler 2019)

Patella Luxation -

Oczy - healthy -certyfikat

 Testy DNA

Episodic Falling Syndrome (EFS) - wolna genetycznie (negativ) -czysta po rodzicach

Dry Eye Curly Coat Syndrome ( CKCSID) -wolna genetycznie ( negativ)- czysta po rodzicach

Badania  rodziców do wglądu