Data urodzenia : 09.07.2018


MVD - serce czyste (doopler 2021)

Patella Luxation PL-

Oczy-

 Testy DNA 

Episodic Falling Syndrome (EFS) -wolna genetycznie (negativ)

Dry Eye Curly Coat  Syndrome (CKCSID) -wolna genetycznie (negativ)