Mł.Ch Ch.PL DAENERYS RealbeautyData urodzenia : 01.10.2017


Młodzieżowy Champion Polski 

Champion Polski

 

MVD - serce czyste -healthy ( doppler 2019)

Patella Luxation PL -

Oczy -healthy(certyfikat)

Testy DNA

Episodic Falling Syndrome (EFS) -wolna genetycznie ( negativ) -czysta po rodzicach

Dry Eye Curly Coat Syndrome ( CKCSID) - wolna genetycznie ( negativ) - czysta po rodzicach

Badania rodziców do wglądu